Μειώθηκαν κατά 12,2 δισ. ευρώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στις ελληνικές τράπεζες,, πέφτοντας στα 155,4 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι καταθέσεις που έχουν φύγει από τις ελληνικές τράπεζες, προσθέτοντας και τις εκροές του Δεκεμβρίου ξεπερνούν κατά πολύ τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η απότομη μείωση που καταγράφεται στην Ελλάδα αποδίδεται στην πολιτική αβεβαιότητα και στις σκληρές διαπραγματεύσεις της Αθήνας με το Βερολίνο και το Eurogroup.

Πλέον οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2012.

Η φυγή των καταθετών από τις ελληνικές τράπεζες έρχεται σε αντίθεση με την τάση που επικράτησε σε άλλες χώρες της ευρωζώνης, όπου το ύψος των καταθέσεων έμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό.