​Ένεση ρευστότητας, ύψους 700 εκατ. ευρώ, που θα τονώσει τα ταμειακά διαθέσιμα και θα καλύψει βραχυπρόθεσμες ανάγκες θα δώσει η Τράπεζα της Ελλάδας στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σήμερα το μεσημέρι στις 12:00 θα συνεδριάσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος και αναμένεται να εγκρίνει τη διάθεση καθαρών κερδών 654,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 641,2 εκατ. ευρώ αποτελούν μέρισμα που θα λάβει το Δημόσιο.

Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος θα μεταφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο έσοδα 50 εκατ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιό της που σχετίζονται με το πρόγραμμα για τις αγορές τίτλων.