​Μια έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη θα ήταν λιγότερο επικίνδυνη οικονομικά για τα υπόλοιπα κράτη - μέλη απ' ό, τι θα ήταν το 2012. Αυτό υποστηρίζει η Standard & Poor's, εξηγώντας πως η αρχιτεκτονική διάσωσης που διαθέτει η νομισματική ένωση είναι πλέον περισσότερο εύρωστη.

Μετά το 2012, διαμορφώθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα κράτη της Ευρωζώνης που θα δεχθούν πίεση από την αγορά έπειτα από ένα Grexit, αναφέρει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης.
Ο αναλυτής πιστώσεων της S&P Μόριτς Κρέμερ επισημαίνει μάλιστα πως oι δεσμοί της Ελλάδας με τις χρηματαγορές έχουν μειωθεί επαρκώς, ώστε να καθίσταται λιγότερο πιθανή μια περιορισμένη άμεση μετάδοση.Σύμφωνα με τον ίδιο, το οικονομικό βάρος μιας εξόδου για τα υπόλοιπα 18 κράτη - μέλη της Ευρωζώνης θα ήταν μέτριο και θα απορροφούνταν σε διάστημα δεκαετιών.