Πολλές είναι διαφορές της νέας ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε σχέση με την παλαιά.

Το star.gr κάνει ένα… crash test και σας τις παρουσιάζει:

Νέα ρύθμιση

Αρχικό ποσό οφειλής που εντάσσεται σε ρύθμιση: Χωρίς όριο

Δόσεις: έως 100 για όλες τις οφειλές

Κατώτερη δόση: 20 ευρώ

Επιτόκιο: 0% για οφειλές έως 5.000 ευρώ, 3% για οφειλές από 5.001 ευρώ και άνω

Μειώσεις επί των προσαυξήσεων: 100% για εφάπαξ καταβολή, 70% για 50 δόσεις, 50% για 100 δόσεις

Οφειλές που εντάσσονται στη ρύθμιση: Όσες κατέ��τησαν ληξιπρόθεσμες την 1/2/2015

Υποβολή αιτήματος υπαγωγής: Έως την 30/4/2015.

Παλαιά ρύθμιση (Ν.4305/14)

Αρχικό ποσό οφειλής που εντάσσεται σε ρύθμιση: Έως 1.000.000 ευρώ

Δόσεις: έως 100 δόσεις για οφειλές έως 15.000 ευρώ και έως 72 δόσεις για οφειλές άνω των 15.000 ευρώ

Κατώτερη δόση: 50 ευρώ

Επιτόκιο: 4,56%, από 1-1-2013

Μειώσεις επί των προσαυξήσεων: 100% για εφάπαξ εξόφληση, 90% για 12 δόσεις, 80% για 24 δόσεις, 70% για 36 δόσεις, 60% για 48 δόσεις, 50% για 60 δόσεις, 30% για 72 δόσεις, 20% για 100 δόσεις.

Οφειλές που εντάσσονται στη ρύθμιση: Όσες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1 /10 /2014

Υποβολή αιτήματος υπαγωγής: Έως την 31/3 /2015.