Αμετάβλητα για το 2015 θα παραμείνουν το 2015 τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων που πρέπει να γίνει στους πάνω από 200.000 χαμηλοσυνταξιούχους, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30 Απριλίου (θα ισχύει για κάθε έτος).

Αυτό σημαίνει ότι στο εξής, από την 1η Μαΐου κάθε έτους και μετά δεν θα μπορούν να χορηγούνται ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά το ύψος της καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης (κύριας και επικουρικής), βρίσκεται στα 850 ευρώ.