"​Πιστεύουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι πιστωτές της, κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα έρθουν τελικά σε μια συμφωνία για τη συνέχιση της διάσωσης για αποφευχθεί το Grexit και η χρεοκοπία από την ελληνική κυβέρνηση". Αυτό εκτιμά η Citigroup, επισημαίνοντας ωστόσο τους κινδύνους που υπάρχουν.

Για να αποφύγει το Grexit και την χρεοκοπία η ελληνική κυβέρνηση, δύο συμφωνίες είναι πιθανόν απαραίτητες:

i) μια ενδιάμεση συμφωνία (πιθανώς μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου) που να διατηρεί την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές τράπεζες σε χρηματοδότηση μέχρι και τέσσερις μήνες, με την ΕΚΤ να παίζει καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της περιόδου

ii) μια πιο ουσιαστική και διαρκής συμφωνία διάσωσης που θα συμφωνηθεί σε αυτή την περίοδο.

"Συνεχίζουμε να αναμένουμε μια συμφωνία για τις δύο πλευρές", συνεχίζει η Citigroup, αλλά θα απαιτηθεί και από τις δύο πλευρές να περιορίσουν τις διαφορές τους,

"Βλέπουμε σημαντικούς κινδύνους αυτές οι διαπραγματεύσεις να αποτύχουν" προσθέτει.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

citigroup.jpg