Χαμηλά 11μήνου έπιασ�� ο δείκτης οικονομικού κλίματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα κινήθηκε στις 95,3 μονάδες τον πρώτο μήνα του νέους έτους (από 98,9), η οποία και είναι η χαμηλότερη επίδοσή του από τον Φεβρουάριο του 2014.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, καταγράφεται µια διαφοροποίηση ανάμεσα στις προσδοκίες των καταναλωτών και σε αυτές των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, καταγράφεται επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών κατά την προεκλογική περίοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε σε σχέση με τον Δεκέμβριο, κάτι που συμβαίνει σε κάθε προεκλογική περίοδο.