Αποστάσεις από τη νέα στάση της Ελλάδα έναντι στους εταίρους και πιστωτές της κρατά και η Κύπρος.

«Με την εφαρμογή του προγράμματος έχουμε δημιουργήσει τις προοπτικές και ήδη υπάρχουν θετικά αποτελέσματα» δήλωσε στο ΡΙΚ ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι η Κύπρος πρέπει να παραμείνει στην προσπάθεια του προγράμματος.