Στα 810 εκ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ύψος των ασφαλιστικών οφειλών που ρυθμίστηκαν με βάση το νόμο για τις 100 δόσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών:

• Στο ΙΚΑ και το ΙΚΑΜ έχουν υποβληθεί 22.084 ρυθμίσεις για οφειλές 648 εκ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί 34,6 εκ. ευρώ

• Στον ΟΑΕΕ έχουν υποβληθεί 10.084 ρυθμίσεις για οφειλές 139 εκ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί 6,8 εκ. ευρώ

• Στον ΟΓΑ έχουν υποβληθεί 2.564 ρυθμίσεις για οφειλές 21 εκ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί 0,5 εκ. ευρώ

• Στο ΕΤΑΑ έχουν υποβληθεί 48 ρυθμίσεις για οφειλές 2,7 εκ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί 170.000 ευρώ