Επέλαση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχει σημειωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα αυξήθηκε από το 28,1% το 2008 σε 35,7% το 2013, ενώ η σοβαρή στέρηση βασικών αγαθών αυξήθηκε στη χώρα σε 20,3% το 2013 (από 11,2% το 2008).

Εξάλλου, η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε στην Ελλάδα από 3,7% το 2008 σε 18,6% το 2013 και το ποσοστό απασχόλησης στον οικονομικά ενεργά πληθυ��μό (25-64 ετών) μειώθηκε την ίδια περίοδο από 61,9% σε 49,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 25% των απασχολουμένων που εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης βρέθηκαν άνεργοι τον επόμενο χρόνο.

Η επιδείνωση της ανεργίας από το 2008 είχε ακόμη ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ποσοστά των νοικοκυριών χωρίς εισόδημα από την εργασία, κυρίως στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Λιθουανία και την Ιρλανδία.