Το δρόμο για να μπορεί να προβαίνει σε μαζικές αγορές ομολόγων, στηρίζοντας έτσι τις χώρες της ευρωζώνης που βρίσκονται σε κρίση, ανοίγει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με κορυφαίο εμπειρογνώμονα του ΕΔ, με τον οποίο συμφώνησε και ο εισαγγελέας, το πρόγραμμα της ΕΚΤ μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογούνται οι αγορές των ομολόγων και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.

Το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων ονομάζεται ΟΜΤ (Outright Monetary Transactions) και είχε αναγγελθεί το 2012 από τον Ντράγκι για τις χώρες σε κρίση με την φράση που έμεινε στην ιστορία «με κάθε κόστος».

Η τελική απόφαση του Δικαστηρίου θα ληφθεί το φθινόπωρο.