Από τις 4 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι περίπου 300.000 δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα που χορηγεί δωρεάν laptop ή tablet και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για 12 μήνες.

Όπως αναφέρει η προκήρυξη που εκδόθηκε από το ΤΕΕ, οι 289.300 δικαιούχοι της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης θα μπορούν από 4/2/2015 έως 30/6/2015 να εισέρχονται στην ιστοσελίδα e-inclusion.gr και να εκτυπώνουν τον κωδικό.

Το πρόγραμμα, καθώς αφορά δικαιούχους του κοινω��ικού μερίσματος, απευθύνεται σε κατοίκους των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας‐Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007‐ 2013» με ελληνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους, ανέρχεται στο ποσό των 95,8 εκ. ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ: Προκήρυξη.pdf