​Την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 Ιανουαρίου ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις βάσει νομοθεσίας.

Οι μειωμένες τιμές θα διαρκέσουν μέχρι και το τέλος του Φεβρουαρίου 2015, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου δηλαδή μια εβδομάδα πριν τις βουλευτικές εκλογές ,τα καταστήματα θα είναι ανοικτά.

Προσοχή: κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών, επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, το ελάττωμα θα σημειώνεται κατά τρόπο σαφή επί του προϊόντος.

Όπως προβλέπει ο νέος κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή όσον αφορά στις εκπτώσεις, τυχόν καταγγελίες μπορούν να γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή www.1520.gov.gr, με τη χρήση ηλεκτρονικής φόρμα�� στην οποία ο καταναλωτής συμπληρώνει τα στοιχεία του καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης, την πρακτική της οποίας θέλει να καταγγείλει.