Σε… αναζήτηση ρευστού βρίσκεται ο ΟΔΔΗΧ ο οποίος προχωρά σήμερα σε έκδοση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων ύψους 1,25 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δημοπρασία εξάμηνων γραμματίων στις 10 Δεκεμβρίου, το Δημόσιο είχε δανειστεί με επιτόκιο 2,15%, έναντι επιτοκίου 2% στην αντίστοιχη έκδοση της 5ης Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων αυξήθηκε στο 9,8%, των πενταετών στο 11,2% και των τριετών ομολόγων στο 13,74%.