Ξένες κυβερνήσεις κατέχουν το μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους.

Σύμφωνα με τον πίνακα του Τόρστεν Σλοκ της Deutsche Bank, το 80% του χρέους της Ελλάδας το κατέχουν ξένα κράτη, ενώ το υπόλοιπο 20% διαμοιράζεται σε εγχώριες και ξένες τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.
B6Dep4ZIUAAiIUX.jpg

Στη δεύτερη και την τρίτη θέση, αρκετά μακριά από την Ελλάδα είναι χώρες που επίσης πήραν... γεύση από Μνημόνιο, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, με το ποσοστό χρέους σε ξένα κράτη να είναι στο 45% και 30% αντίστοιχα.

Ο πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση με το χρέος όπως διαμορφωνόταν στα τέλη του 2013.