Σε προσωρινή αναστολή καταβολής των συντάξεων 354 συνταξιούχων λόγω θανάτου, προχώρησε από την 1η Οκτωβρίου ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Ο Οργανισμός προέβη στην αναστολή των συντάξεων αυτών διότι μετά από διασταυρώσεις των στοιχείων από το Υπουργείο Εσωτερικών, και τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ προέκυψαν ενδείξεις πιθανής παραβατικότητας επειδή είχαν υποβληθεί ελλιπή στοιχεία οικογενειακής κατάστασης ή δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος του συνταξιούχου.

Σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΕ αναφέρει ότι οι συνταξιούχοι που θα διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για συνέχιση καταβολής της σύνταξής τους θα πρέπει οι ίδιοι να καταθέσουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ δ��καιολογητικά