​Μόνο μέσω Taxis θα μπορούν να προμηθεύονται πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ, όσοι θέλουν να κάνουν μια μεταβίβασ�� ακινήτου ή αποδοχή κληρονομιάς.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, έχει δημιουργηθεί στο Taxis, η εφαρμογή, «Περιουσιολόγιο», όπου μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Μέσω Taxisnet δεν θα παρέχεται:

• Το πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.
• Το πιστοποιητικό νομικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013.
• Το πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ.
• Το πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.
• Το πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, χρησιμοποιείται αυτό.