​Παραμονή Πρωτοχρονιάς άνοιξε η ειδική εφαρμογή e-inclusion.gr, όπου μέσα στον Ιανουάριο θα αναρτηθούν τα κουπόνια για δωρεάν laptop, tablet και ίντερνετ που δικαιούνται για ένα χρόνο οι 289.300 δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν το Κοινωνικό Μέρισμα.

Συγκεκριμένα, κάθε πολίτης, κάτοικος των οκτώ περιφερειών που θα λάβουν το Κοινωνικό Μέρισμα θα χορηγείται και με ένα κουπόνι, το οποίο μπορεί να ανταλλάξει με προϊόντα των παρόχων / προμηθευτών της δράσης.

Το κουπόνι αυτό καλύπτει τις εξής παροχές:

1. Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ADSL/VDSL ή κινητή 3G, ή ανώτερη, ή δορυφορική) – μέχρι 12€ το μήνα και μέχρι 31/10/2015.
2. Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet ή netbook ή laptop/notebook) – μέχρι 230€.
3. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης στη χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον (προαιρετικά) – μέχρι 60€.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι είναι ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά του κουπονιού από την μια κατηγορία δαπάνης στην άλλη.

Σκοπός της δράσης είναι:

• Η πρόσβαση των πολιτών με χαμηλά εισοδήματα σε τεχνολογίες ΤΠΕ
• Η μείωση του ψηφιακού χάσματος μέσω της πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο
• Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου από πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
• Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών μέσω σχετικής τεχνικής υποστήριξης/συμβουλευτικής ενημέρωσης στο χώρο τους.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να εξαργυρώνουν το κουπόνι μέχρι και την 30/06/2015.