Δώδεκα χιλιάδες είναι μέχρι τώρα οι δικαιούχοι του επιδόματος για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στους 13 δήμους από όλη τη χώρα που εφαρμόζεται πιλοτικά το πρόγραμμα, όπως προέκυψε από τον τριπλό έλεγχο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με πηγές των συναρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών, αρχικά καταβλήθηκε το σχετικό κονδύλι σε περίπου 3000 δικαιούχους, ενώ σήμερα δόθηκε σε άλλους 999, επίσης αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου που άρχισε η εφαρμογή του σχετικού προγράμματος.

Χαρακτηριστικά στον δήμο Καλλιθέας, όπως έλεγαν αρμόδιοι παράγοντες του δήμου, υπέβαλαν αίτηση για να λάβουν το επίδομα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος περίπου 5000 δημότες. Από αυτές δεν έγιναν δεκτές, διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, οι 1700. Αλλά από τη διασταύρωση των στοιχείων στις υπόλοιπες 3300, διαπιστώθηκε πως σχεδόν οι μισοί, δηλαδή οι 1600, δικαιούνται το επίδομα.

Η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα συνεχιστεί ως τις 31 Μαρτίου, οπότε θα κριθεί αν θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.