Ένα απίστευτο άλμα πραγματοποιούν αυτή την ώρα τα επιτόκια των ελληνικών εντόκων γραμματίων και ομολόγων.

Συγκεκριμένα τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

Greece 3M 4.830 (από 2,610%)
Greece 6M 3.010 (από 2,660%)
Greece 3Y 12.835
Greece 5Y 10.615
Greece 10Y 9.542
Greece 15Y 9.751
Greece 30Y 8.500