Χρονικό περιθώριο έξι μηνών -κατά το οποίο οι τράπεζες δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς- θα δοθεί από 1/1/2015 στους δανειολήπτες, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη απόφαση κινείται στο πλαίσιο υλοποίησης των ρυθμίσεων χρεών από τις τράπεζες που έχουν αποφασιστεί να γίνουν με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από 1/1/2015.

Μεγάλο ρόλο για αυτή την απόφαση διαδραματίζουν και οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά με τη μεγάλη πτώση στις τιμές των ακινήτων, οι οποίες δεν επιτρέπουν μαζικές εκπλειστηριάσεις ακινήτων.