​Με εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων «μπλοκάρει» τις προσφυγές των φορολογουμένων, ενώ την ίδια στιγμή με προφορική εντολή στις εφορίες όλης της χώρας δεν δίνεται καμία φορολογική ενημερότητα εάν πρώτα δεν εξοφληθεί η δόση του ενιαίου φόρου ιδιοκτ��σίας ακινήτων.

Ειδικότερα, η γενική γραμματέας καταργεί την εύκολη διαδικασία για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (σημειώνεται ότι έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 90.000 προσφυγές για τον ΕΝΦΙΑ) και επαναφέρει σε ισχύ εγκύκλιο της 4ης Μαρτίου του 2014 που προβλέπει α��ίστευτη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία για όσους αποφασίσουν να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών, αποθαρρύνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο να καταθέσουν προσφυγή.

Ταυτόχρονα έχει δοθεί εντολή σε όλες τις εφορίες να ζητούν παρατύπως να καταβληθεί αρχικά η δόση του ΕΝΦΙΑ που λήγει τον Δεκέμβριο και μετά να εκδίδεται φορολογική ενημερότητα. Ακόμη και οι συνεπείς φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τη δόση του Δεκεμβρίου, διαφορετικά δεν θα λάβουν φορολογική ενημερότητα. Η εντολή αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης εντολής για πάγωμα των επιστροφών φόρων, ασχέτως εάν οι φορολογούμενοι έχουν ή όχι οφειλές προς το Δημόσιο.

Αυτή είναι η ανακόινωση που εξέδωσε η ΓΓΔΕ χθές το βράδυ για τον ΕΝΦΙΑ:

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή παρερμηνειών η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και διαβίβασης των ενδικοφανών προσφυγών κατά διοικητικών πράξεων προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Εφεξής, θα ισχύει και για τις ανωτέρω προσφυγές η διαδικασία που ήδη εφαρμόζεται για το σύνολο των προσφυγών. Με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να επιταχύνεται η αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να επιτυγχάνεται η τήρηση των προθεσμιών προς όφελός τους.