​Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα πάρουν το δώρο των Χριστουγέννων, οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΑΕΔ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Οργανισμού, οι δικαιούχοι θα λάβουν ως δώρο Χριστουγέννων, ποσό ίσο με το επίδομα ανεργίας, εφόσον το λάμβαναν από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.

Αν κάποιος έπαιρνε επίδομα ανεργίας για μικρότερο διάστημα από το παραπάνω, τότε το δώρο θα ισοδυναμεί με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.