Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου θα διενεργηθεί αύριο Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 σε άυλη μορφή, διάρκειας 26 εβδομάδων, με ημερομηνία λήξεως την 12η Ιουνίου 2015.

Το συνολικό ποσό των γραμματίων ανέρχεται στο ύψος των 1.250 εκ. ευρώ.