Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία με βάση όσους έχουν υποβάλλει αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Ειδικότερα, μηδενικό εισόδημα δηλώνουν 2 στους 3 πολίτες (65%) που υπέβαλαν αίτηση, εισόδημα έως 2.000 ευρώ δηλώνει το 25%, ενώ 1 στους 10 (10%) δηλώνει εισόδημα από 2.000 έως 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, 2 στους 3 (65%) δηλώνουν ότι δεν είναι κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων, ποσοστό 27% ότι είναι κάτοχοι περιουσίας με αντικειμενική αξία μέχρι 50.000 ευρώ και ποσοστό 8% ότι είναι κάτοχοι περιο��σίας αντικειμενικής αξίας πάνω από 50.000 ευρώ.

Ηλικιακά, το 8,5% των αιτούντων είναι ηλικίας 18-25 ετών, το 37% ηλικίας 26-40 ετών, το 49% από 41-65 ετών και το 5% άνω των 65 ετών.

Σε ότι αφορά, τέλος, τον αριθμό των αιτήσεων, έως τις 8 Δεκεμβρίου έχουν υποβληθεί 19.900 αιτήσεις και αφορούν 26.800 ωφελούμενους