Άλμα σημείωσαν οι εξαγωγές τον Οκτώβριο σημειώνοντας αύξηση 7%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 2,51 δισ. ευρώ (έναντι 2,34 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2013), παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%.

Προς τα πάνω κινήθηκαν, όμως, και οι εισαγωγές τον Οκτώβριο παρουσιάζοντας αύξηση 1,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το μήνα Οκτώβριο ανήλθε στο ποσό των 4,27 δισ. ευρώ (έναντι 4.19 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2013), παρουσιάζοντας αύξηση 1,9%.