Νέα υποχώρηση σημείωσε το επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος.

Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με μάξιμουμ 12μηνη διάρκεια μειώθηκε κατά 14 μονάδες τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στο 1,94%. Πτώση παρουσίασε και το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, το οποίο υποχώρησε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,23%.

Αντίθετα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,36%, ενώ αύξηση κατά 17 μονάδες βάσης σημείωσε και το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμ��ινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος αυξήθηκε, το οποίο και διαμορφώθηκε στο 7,22%.

Στα επιχειρηματικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, πτώση σημειώθηκε στο επιτόκιο για ποσά μέχρι 250.000 ευρώ και από 250.000 έως 1 εκ. ευρώ (διαμορφώθηκε στο 6,01% και το 5,3% αντίστοιχα), ενώ αντίθετα αύξηση σημείωσε το επιτόκιο στα δάνεια από 1 εκ. ευρώ και άνω (5,63%).

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, διαμορφώθηκε στο 2,98% σημειώνοντας πτώση κατά 13 μονάδες βάσης.