Την επείγουσα εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, με τη συμμετοχή πολιτείας και επιχειρήσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μία φορολογική μεταρρύθμιση μεγάλης κλίμακας, με ρήτρες τουλάχιστον 15ετίας και μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων κατά 2% ετησίως, πρότεινε κατά την ομιλία του στο 12ο συνέδριο «Αριστοτέλης» στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε να δοθεί η δυνατότητα απόσβεσης των νέων επενδύσεων από τον πρώτο κιόλας χρόνο κερδοφορίας της επιχείρησης, την προκαθορισμένη σταδιακή μείωση του έκτακτου φόρου αλληλεγγύης μέχρι την εξάλειψή του και την αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ σε ρεαλιστικά επίπεδα, αλλά και την ενθάρρυνση μέσω κινήτρων της χρήσης καρτών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, για να «νομιμοποιηθεί» εμμέσως σημαντικό μέρος της φοροδιαφυγής.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει ακόμα την εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης, τον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης κ.α .

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς ζήτησε επίσης να αξιοποιηθούν άμεσα να οι ευρωπαϊκοί πόροι για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων, τα οποία συνδέονται στενά με τις ιδιωτικοποιήσεις και τις παραχωρήσεις εκμετάλλευσης υποδομών (οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια, μαρίνες, ενεργειακά πάρκα, επεξεργασία απορριμμάτων, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κλπ).

Κατά τον κ. Σάλλα, επίκεντρο της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η υπαγωγή των Κ��ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε ανεξάρτητη αρχή και η ανάδειξή τους σε αποκλειστική ενδιάμεση υπηρεσία μεταξύ πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών. «Δεν πρέπει πλέον να υπάρχει καμία επαφή του πολίτη με τον δημόσιο λειτουργό που χειρίζεται την όποια υπόθεσή του για οποιοδήποτε ζήτημα. Το front office των υπηρεσιών του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης να γίνουν πλέον τα ΚΕΠ» τόνισε.

Ο κ. Σάλλας τάχθηκε υπέρ της ανάθεσης σε φορείς εκτός δημοσίου όλων των επιτόπιων ελέγχων (φορολογικών, επενδυτικών, επιδοτήσεων, κλπ) που αφορούν δημόσιο χρήμα, με απόλυτη ευθύνη για τα πορίσματα των ελέγχων και με την καταβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης του ελεγκτικού ή εποπτικού έργου που τους ανατίθεται.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει συμφωνία τελικά ανάμεσα στην κυβέρνηση και την τρόικα και ανέφερε ότι δεν προβληματίζεται από μια ενδεχόμενη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, «αρκεί να εξασφαλιστεί ότι σέβεται την κοινοβουλευτική δημοκρατία και ότι δέχεται πως η αγορά υποστηρίζει την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την τεχνολογία».