Ένας νέος γύρος ταλαιπωρίας περιμένει χιλιάδες φορολογούμενους στις εφορίες. Ο λόγος; Το όριο μείωσης του ΕΝΦΙΑ από τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που τέθηκε για την αναγκαστική προσκόμιση δικαιολογητικών στην εφορία αποδεικνύεται χαμηλό καθώς σε πολλές περιπτώσεις διορθώσεων υπερκαλύπτεται.

Πολλοί φορολογούμενοι και φοροτεχνικοί που προχωρούν στην υποβολή διορθωτικών και τροποποιητικών δηλώσεων ακινήτων Ε9 διαπιστώνουν ότι αντί για εκκαθαριστικό, το taxisnet τους ενημερώνει ότι η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει μόνο μετά από επίσκεψη στην εφορία όπου θα πρέπει να εμφανίσουν τα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά των ακινήτων και κατά συνέπεια τη μείωση στο φόρο. Είναι οι περιπτώσεις –και είναι πολλές- που ο φόρος μειώνεται μετά την τροποποίηση του Ε9 κατά τουλάχιστον 300 ευρώ.

Αυτό, στην πράξη, συμβαίνει κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν στην δήλωση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων τους. Στην περίπτωση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα υπάρχει πλήρης απαλλαγή από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ. Με δεδομένοι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό δεν δηλώθηκε στο Ε9, χιλιάδες επιχειρήσεις που διορθώνουν τις δηλώσεις τους μειώνουν δραστικά το φόρο και έτσι καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στις εφορίες. Μάλιστα, το παράδοξο είναι ότι οι εφορίες ήδη γνωρίζ��υν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων καθώς έχουν δηλωθεί στο Μητρώο από αυτές.

Σημαντικό είναι το πρόβλημα και με φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ημιτελή ακίνητα τα οποία δικαιούνται έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ σε ποσοστό 60%. Με δεδομένο ότι πολλοί φορολογούμενοι δεν γνώριζαν ότι για να δοθεί η έκπτωση θα έπρεπε να δηλώσουν και την ένδειξη «κενό» για τα συγκεκριμένα ακίνητα στο Ε9 προκειμένου να πάρουν την έκπτωση, η μεγάλη έκπτωση που θα πάρουν λόγω της διόρθωσης θα του φέρει και αυτούς στην εφορία. Αυτό συνεπάγεται έλεγχο των δικαιολογητικών για τα ημιτελή ακίνητα, ταλαιπωρία και εκνευρισμό.

Να σημειωθεί ότι και στις περιπτώσεις που ένας φορολογούμενος δηλώνει ένα ακίνητο ως κενό αλλά είναι αποπερατωμένο και μη ηλεκτροδοτούμενο δεν εκδίδεται άμεσα εκκαθαριστικό καθώς θα πρέπει να γίνει διασταύρωση με το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ για να διαπιστωθεί αν ήταν μη ηλεκτροδοτούμενο καθόλη τη διάρκεια του 2013. Τα ακίνητα αυτά δικαιούνται έκπτωση 20% από τον ΕΝΦΙΑ.