Σε επίπεδα άνω των 2,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 10μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 2,65 δισ. ευρώ, έναντι 2,59 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 3,53 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκε στα 2,44 δισ. ευρώ έναντι 2,95 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 για έλλειμμα 1,56 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 41,31 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 43,76 δισ. ευρώ.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 35,70 δισ. ευρώ.