Στην 47η θέση ανάμεσα σε 130 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Επιχειρηματικότητας βρίσκεται η Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα παρουσιάζει δυνατά σημεία, αλλά και σημαντικές ελλείψεις. Στα δυνατά σημεία της χώρας συγκαταλέγονται οι δεξιότητες των επιχειρήσεων σε στάδιο εκκίνησης, το ανθρώπινο δυναμικό, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας και η διεθνοποίηση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι η γραφειοκρατία, η οποία αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στις επιχειρηματικές της δυνατότητες.

Όπως επισημαίνεται, παρότι έχο��ν γίνει βήματα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και τη μετακίνηση της οικονομικής δραστηριότητας από την παραοικονομία στην επίσημη οικονομία, η Ελλάδα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της όσον αφορά την αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακολουθούν ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Δανία, η Ισλανδία, η Ταϊβάν, η Ελβετία και η Σιγκαπούρη.