Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», με εξαγορά της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις από 30-10-2014 αποφάσεις των έκτακτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων τους.

Η σχετική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος και δημοσιεύεται στη «Διαύγεια», θα καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και η ανακοίνωση της καταχώρισης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.