​Αντιμέτωποι με πρόστιμα ή πρόσθετους φόρους θα βρεθούν όσοι υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 – 2013 μέσω του Taxisnet.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για το έτος 2010, επιβαρύνεται με αυτοτελές πρόστιμο 120 ευρώ, το οποίο κατόπιν συμβιβασμού με τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ μπορεί να μειωθεί στα 40 ευρώ.

Επίσης, η υποβολή αρχικής η τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για τα έτη 2011, 2012 και 2013, δεν συνεπάγεται την επιβολή αυτοτελούς προστίμου, εφόσον το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι χρεωστικό ή μηδενικό.

Αν όμως από την υποβολή της δήλωσης προκύψει υποχρέωση πληρωμής επιπλέον ΦΑΠ, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται προσαύξηση 1% επί του οφειλόμενου φόρου για κάθε μήνα που πέρασε από τότε που έληξε η κανονική προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

Τέλος, αν προκύψει επιστροφή φόρου, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το ποσό της επιστροφής.