Έως και 1250 ημέρες θα πρέπει να περιμένει ένας φορολογούμενος προκειμένου να του επιστραφεί ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η γρήγορη επιστροφή ΦΠΑ είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας για τη φορολογική διοίκηση, καθώς:

- ο μέσος χρόνος αναμονή για την επιστροφή ΦΠΑ είναι 306 ημέρες.

- στην εφορία ΙΔ Αθηνών ο μέσος χρόνος αναμονής είναι 1.250 ημέρες.

- στις εφορίες εκκρεμούν 3.081 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ οι οποίες εκκρεμούν για περισσότερες από 90 ημέρες, συνολικού ποσού 501,6 εκατ. ευρώ

- ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων και των φορολογούμενων που περιμένουν επιστροφή ΦΠΑ ανέρχεται σε 24.063.