​Μετά το "ξήλωμα" του ΕΝΦΙΑ από την ρύθμιση για τις 100 δόσεις, αλλαγή της τελευταίας στιγμής και στην ρύθμιση για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια.

Πιο συγκεκριμένα, εάν η επιχείρηση δεν έχει ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της σε Εφορία και Ταμεία δεν μπορεί να κάνει χρήση του νόμου που αφορά τη ρύθμιση κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Ουσιαστικά με την τροπολογία συνδέονται άμεσα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο και τα μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια τους, ώστε να είναι δυνατό μια επιχείρηση να κριθεί και να αξιολογηθεί βάσει των συνολικών χρεών της.

Προβλέπεται δε ότι οι εταιρείες που μπαίνουν αρχικά στη ρύθμιση για τα Ταμεία και την εφορία και κατόπιν μπαίνουν και σε ρύθμιση δανείων, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν επιπλέον διαγραφή 20% επί των τόκων και προσαυξήσεων προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, ορίζεται ως ανώτατο όριο για τις πάσης φύσεως διαγραφές που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες σε επιχειρήσεις τις 500.000 ευρώ.

Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις για να υποβάλουν αίτηση ένταξης στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια μέχρι την 31η Μαρτίου 2016 (αρχικά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στο νόμο έληγε τον Μάρτιο του 2015).

Αναλυτικά, οι αλλαγές που φέρνει η τροπολογία

1. Οι διαγραφές ανά χρηματοδοτικό φορέα αφορούν μία ή περισσότερες επιχειρηματικές πιστώσεις του χρηματοδοτικού φορέα προς τον οφειλέτη και οι διαγραφές αυτού του χρηματοδοτικού φορέα προς τον επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 500.000 ευρώ.

2. Για την παροχή αιτούμενης ρύθμισης ή/και διαγραφής απαιτείται, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, στη Φορολογική Διοίκηση ή/και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης τους.

3. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσκομίζει στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στους ΦΚΑ βεβαίωση χρηματοδοτικού φορέα ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή/και διαγραφή δικαιούται και πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% πέραν των προβλεπομένων, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

4. Για την παροχή της αιτούμενης ρύθμισης απαιτείται, εφ’ όσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, στη Φορολογική Διοίκηση ή/και στους ΦΚΑ, να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησής τους.

5. Η υποβολή της αίτησης του εμπόρου, πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση των συμβαλλομένων περί της βιωσιμότητάς του μετά την υπαγωγή στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης.

Σκρέκας: Ακρογωνιαίος λίθος η ρύθμιση

Όπως είπε στην Βουλή ο κ.Σκρέκας, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας συστήνεται Επιτροπή με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων του παρόντος νόμου, το συντονισμό και την υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων και αρχών, τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων. Με λίγα λόγια, δημιουργείται μηχανισμός ελέγχου του τρόπου με τον οποίο οι τράπεζες θα εφαρμόζουν τις διατάξεις της ρύθμισης. Επιπλέον, στη ρύθμιση εντάσσονται αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις.

«Η τροπολογία, αποσκοπεί στην ελάφρυνση ενός πολύ μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, στη συντριπτική τους πλειοψηφία μικρομεσαίων, από δυσβάσταχτα χρέη προς τις τράπεζες, …οι οποίες έχουν όφελος να προωθήσουν τις ρυθμίσεις» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και πρόσθεσε «η νέα ρύθμιση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της προσπάθειας απεγκλωβίζει χιλιάδες επιχειρήσεις από τον θανάσιμο εναγκαλισμό με τα υψηλά και μη βιώσιμα χρέη, σώζει θέσεις εργασίας και συμβάλει τα μέγιστα στην απελευθέρωση πολύτιμων πόρων προς την πραγματική οικονομική δραστηριότητα» .