«Ζεστό» χρήμα σε νεοφυείς αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις ετοιμάζεται να ρίξει το υπουργείο Ανάπτυξης μέσω των ΕΣΠΑ.

Τα κονδύλια του νέου προγράμματος ανέρχονται σε 100 εκ. ευρώ και θα σπάνε σε δύο δράσεις.

Η πρώτη θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις startups και θα επιδοτεί με έως 40.000 ευρώ κάθε επιλέξιμο έργο, ενώ θα καλύπτει στο 100% τα λειτουργικά έξοδα και οι θέσεις εργασίας.

Η δεύτερη δράση θα φορά υφιστάμενες επιχειρήσεις όπου η ενίσχυση θα φθάνει έως και τις 200.000 ευρώ.. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν από τους παρακάτω κλάδους δραστηριότητας: αγροδιατροφή, εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, υγεία-φαρμακευτική βιομηχανία, ενέργεια, υλικά-κατασκευές, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες.

Εκτιμάται ότι η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει σε 2-3 εβδομάδες και η πρόσκληση θα παραμείνει στον αέρα για 2-3 μήνες.