​Μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να υπολογίζουν τις δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους στο ΙΚΑ και σε λοιπούς φορείς που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, δημιούργησε η διοίκηση του Ιδρύματος.

Με ένα κλικ στην υπηρεσία «Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης» στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ - ETAM, www.ika.gr, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Ανάλογα με την εναλλακτική που θα επιλέγουν θα βγαίνει και ο αντίστοιχος αριθμός των δόσεων, αλλά και το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα. Θα μπορούν μάλιστα να δουν αν δικαιούνται και την έκπτωση που προβλέπει ο νόμος.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, θα υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΚΕΑΟ ή στην Ταμειακή Υπηρεσία του υποκαταστήματος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ της περιοχής του.