Πίσω στα θρανία ελέω… ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα βρεθούν εκατοντάδες υπάλληλοι στους ΟΤΑ.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ξεκίνησε την εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων από τους 13 δήμους της χώρας που μετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για το εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα.

Στην Αθήνα, από χθες και για τρείς ημέρες, στελέχη από τους δήμους Λευκάδας, Μεσολογγίου, Χαλκιδαίων, Καλλιθέας, Τρίπολης, Σύρου, Σάμου και Μαλεβιζίου Κρήτης, συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο εξειδικευμένο πρόγραμμα που σχεδίασε το ΕΚΔΔΑ προκειμένου να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες όσων εμπλέκονται στην υποστήριξη του νέου θεσμού.

Αντίστοιχο πρόγραμμα ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή υπαλλήλων από τους δήμους Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Καρδίτσας.