​Σε ισχύ τίθεται η νέα ρύθμιση για τα δάνεια του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), με βάση το άρθρο 55 του Ν. 4053/2014.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, δίνεται η δυνατότητα για έξι μήνες σε 97.000 οικογένειες δανειοληπτών της συγκεκριμένης κατηγορίας, να προσέλθουν σε λίγες μέρες στις τράπεζες από τις οποίες έχουν λάβει το δάνειο και να υποβάλουν αίτηση για τη ρύθμισή του. Βασικός όρος για την υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση είναι να «μην έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής» (για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων).

Κατά μέσο όρο, οι μηνιαίες δόσεις για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση θα μειωθούν από περίπου 40% έως και 90%.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου, με την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης του νέου νόμου, «ικανοποιείται ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα των δικαιούχων να έχουν το δικαίωμα προσαρμογής των δόσεων τους για τα συγκεκριμένα δάνεια, ανάλογα με τις τρέχουσες εισοδηματικές τους ικανότητες, χωρίς να χάσουν την επιδότηση του επιτοκίου».

Ενδεικτικός πίνακας παραδειγμάτων νέας ρύθμισης δανείων –Δείτε τι μειώσεις προκύπτουν για όσους κάνουν χρήση της ρύθμισης του νέου νόμου

(Σε περίπτωση Δεκαετούς Επιμήκυνσης)

oek.jpg

oek2.jpg