Πρόστιμα που κατά μέσον όρο ανέρχονταν σε 1.934 ευρώ επέβαλαν τα κλιμάκια του υπουργείου Ανάπτυξης σε 213 υποθέσεις παραεμπορίου, με το συνολικό ύψος των διοικητικών κυρώσεων να ανέρχεται σε 412.000 ευρώ.

Tο υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 842 επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν συνολικά 429 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 624.000 ευρώ.

Από τα πρόστιμα αυτά η «μερίδα του λέοντος» αφορούσε σε 213 υποθέσεις που ανέδειξαν οι έλεγχοι σε λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο. Ακολούθησαν τα 54 πρόστιμα ύψους 56.000 ευρώ που υπεβλήθησαν σε αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία.