Χαμηλότερο κόστος και σε μικρότερο χρόνο θα επιφέρουν για τις επιχειρήσεις οι αλλαγές που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας (παρουσία των υφυπουργών κ. Γ. Γιακουμάτου, Οδ. Κωνσταντινόπουλου και Ν. Μηταράκη και των ΓΓ Βιομηχανίας Γ. Στεργίου και Εμπορίου Στ. Κομνηνού) σχετικά με τις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες κατάθεσης σήματος και κατοχύρωσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως και με τη δημιουργία σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων.

Ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε επίσης την βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας κατά 11 θέσεις στην διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (από την 72η στην 61η), η οποία καταγράφεται στην έκθεση Doing Business 2015.

Όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός, με την ηλεκτρονικοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) «ενώ σήμερα, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, μια επιχείρηση χρειάζεται ακόμη και 7 μήνες για να πάρει ένα πιστοποιητικό, όπως πχ για την αλλαγή στο διοικητικό της συμβούλιο, στο μέλλον τα πιστοποιητικά θα μπορούν να τα λάβουν οι εταιρείες το πολύ σε 2-3 ημέρες, ακόμη και αυθημερόν».

Οι αλλαγές είναι:

Εξ αποστάσεως κατάθεση από τον επιχειρηματία κάθε πράξης με ηλεκτρονική διασύνδεση με το ΓΕΜΗ.

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε στοιχεία επιχειρήσεων από όπ��υ και αν βρίσκεται ο επιχειρηματίας.

Απελευθέρωση επιχειρηματία από τη δέσμευση να επισκέπτεται πολλές υπηρεσίες.

– Ταχύτερη έκδοση άδειας, πιστοποιητικών, έγκρισης λειτουργίας των εταιρειών.

Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών κατάθεσης σήματος και κατοχύρωσης βιομηχανικής ιδιοκτησίας με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

-Δυνατότητα κατάθεσης σήματος ηλεκτρονικά απ΄ όπου και να βρίσκεται ο κάθε ενδιαφερόμενος με εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

– Δυνατότητα κατάθεσης σήματος όλο το εικοσιτετράωρο.

Ηλεκτρονική κατάθεση κάθε σχετικού εγγράφου (εξουσιοδότηση, παραβόλου, κλπ).

Μείωση γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση πόρων από τις Δημόσιες Συμβάσεις:

– Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίων συμβάσεων για πρώτη φορά καταγράφονται συνολικά οι δημόσιες συμβάσεις της χώρας.

– Το σύστημα είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

Εξ αποστάσεως συμμετοχή του επιχειρηματία, εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

– Πλέον ο κάθε πολίτης, ελεγκτής, επιχειρηματίας μπορεί να γνωρίζει ποιος ζητά να αγοραστεί κάτι, ποιες οι προδιαγραφές και οι όροι, με ποιόν υπεγράφη η σύμβαση και πο��ο είναι το τίμημα