​Το Σάββατο ξεκινούν οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου και η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου εξέδωσε έναν οδηγό καταναλωτή, ώστε να απολαύσετε τα ψώνια σας χωρίς να κλάψετε τα λεφτά σας.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ αναφέρει ότι η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 2 Νοεμβρίου θα είναι προαιρετική και όσοι καταστηματάρχες επιλέξουν να ανοίξουν τα καταστήματά τους, το ωράριο θα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι θα πρέπει πάνω στα προϊόντα εκτός από τη νέα τιμή, να αναγράφεται και η παλιά, ενώ επιτρέπεται και η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης.

Η ΕΣΕΕ προειδοποιεί επίσης ότι προβλέπονται βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων, το ύψος των οποίων πρέπει να ίσο με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μάλιστα που επιβληθεί πρόστιμο για δεύτερη φορά για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς, παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους �� ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών, ή αν ενέχουν τέλος οποιαδήποτε μορφής απόκρυψη με στόχο την παραπλάνηση του καταναλωτή, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 10.000 ευρώ.

Οι καταναλωτές σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποια παράβαση μπορούν να απευθυνθούν:

1. Στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
2. Στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
3. Στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
4. Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
5. Στ��ς Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.