Υπό διαρκή πίεση βρίσκεται το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των τριμηνιαίων λογαριασμών για το δεύτερο τρίμηνο 2014, που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση, και συγκεκριμένα από 32,2 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2013, σε 30,8 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 1,6%, από 33,2 δισ. ευρώ σε 32,7 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 6,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο 2014, σε σύγκριση με μείωση 3,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2013.