​Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία για τις ακάλυπτες επιταγές, αφού στο 9μηνο του 2014 ανήλθαν στα 303,6 εκατ. ευρώ, έναντι 282,7 εκατ. ευρώ που ήταν στα τέλη Αυγούστου.

Μάλιστα στο αντίστοιχο 9μηνο του 2013, οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανέρχονταν στα 645 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων του «Τειρεσία», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στα 236,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές υπολογίζονται στα 66,7 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο σφραγίσθηκαν 1.255 ακάλυπτες επιταγές, αξίας 14 εκατ. ευρώ, ενώ αποσύρθηκαν 4.529 απλήρωτες συναλλαγματικές, αξίας 6,8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν το 9μηνο του 2014 ανήλθαν σε 16.295 τεμάχια, δηλαδή 47,88% λιγότερες σε σχέση με πέρσι, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 42.944, σημειώνοντας μείωση 26,17% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.