​Εφιαλτική είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα ταμεία όσον αφορά στην καταβολή των νέων συντάξεων, αφού οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να περιμένουν επιπλέον δύο χρόνια για να πάρουν την σύνταξή τους.

Ακόμα πιο σκούρα είναι τα πράγματα, για όσους συνταξιοδοτούνται με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, που σημαίνει ότι ο ασφαλιστικός τους βίος έχει διανυθεί σε δύο ή και περισσότερα Ταμεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, εκκρεμεί η έκδοση 57.934 απλών συντάξεων, 10.725 με διαδοχική, 66.917 για επικουρικές και 6.704 για επικουρικές με διαδοχική ασφάλιση. Προσωρινή σύνταξη λαμβάνουν 35.000 ασφαλισμένοι, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται 9.000 για προσωρινή σύνταξη.

Όσον αφορά στον ΟΑΕΕ, εκκρεμούν 30.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης εκ των οποίων οι 10.000 αφορούν προσωρινή σύνταξη.

Στο ΙΚΑ, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η αναμονή μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια, αν και όπως τονίζουν στελέχη του ταμείου, ο χρόνος αναμονής διαφέρει ανάλογα με το υποκατάστημα.

Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, με την αναμο��ή να αγγίζει ακόμα και τα πέντε χρόνια. Στην ίδια μοίρα βρίσκονται επίσης οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων, οι δημόσιοι υπάλληλοι με διαδοχική ασφάλιση και οι 38.000 ασφαλισμένοι που περιμένουν το εφάπαξ από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Πάντως, από την πλευρά του ΙΚΑ, στελέχη υποστηρίζουν ότι οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται στην σημαντική αύξηση των αιτημάτων συνταξιοδότησης, στην αύξηση του χρόνου έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων λόγω πολυπλοκότητας των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων και στην σημαντική αύξηση των αιτήσεων για προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις, ώστε οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν το χρόνο κατοχύρωσης ή θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Παρο’ όλ’ αυτά, το ΙΚΑ αισιοδοξεί ��τι στο άμεσο μέλλον, οι συντάξεις θα βγαίνουν μέσα τρεις μήνες.