Ανάσα στη�� αγορά αναμένεται να δώσει η διάθεση 800 εκ. ευρώ από το ΥΠΟΙΚ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα.

Η εξόφληση και μετά και γίνεται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στους κλάδους υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Όπως διευκρινίζεται, αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες από την 1/1/2012.