​Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες με τους επιτυχόντες και τους επιλαχόντες για τις 30.000 θέσεις του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» και για τις 12.000 θέσεις του προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Αναλυτικά, τα προγ��άμματα αυτά προσφέρουν στους ωφελούμενους ανέργους:

• Θεωρητική κατάρτιση 80 έως 120 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 380 έως 450 ωρών και με διάρκεια έως έξι μήνες
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Η μοριοδότηση των ανέργων έγινε μέσα από την αξιολόγηση:

α) της διάρκειας της συνεχόμενης ανεργίας
β) του ετήσιου συνολικού εισοδήματος ατομικού ή οικογενειακού (οικ. έτος 2014)
γ) της συμμετοχής ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην ��γορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από σήμερα για τα οριστικά αποτελέσματα και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr και από την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ΕΚΤ www.eye-ekt.gr, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).