Ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική για την… ετυμηγορία των stress test είναι η συμφωνία που πέτυχαν οι ελληνικές τράπεζες με την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank) έπεισαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λάβει υπόψη της τα σχέδια αναδιάρθρωσης τους που κατατέθηκαν στην Κομισιόν εκτός διορίας.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική απόφαση της ΕΚΤ προέβλεπε ότι θα ληφθούν υπόψη μόνο όσα σχέδια αναδιάρθρωσης είχαν εγκριθεί ��ς τον Δεκέμβριο του 2012.