​Στις 7 Οκτωβρίου 2014, έχει προγραμματιστεί από το ΤΑΙΠΕΔ η διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση 9 δημόσιων ακινήτων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βλέπουν λεπτομέρειες για τα ακίνητα και την διαδικασία πώλησης τους.

Οι τιμές εκκίνησης παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

pinakas.jpg

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχετικά με το ακίνητο στην Παραμυθιά νομού Θεσπρωτίας (πρώην Ειρηνοδικείο) το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει όλες τις δυνατές λύσεις και θα προχωρήσει σε νέα διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου, καθώς η υποβληθείσα προσφορά ήταν εκπρόθεσμη.

Όπως σημειώνεται, για πρώτη φορά σε διαγωνισμό e-auction οι τιμές εκκίνησης, που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, καθορίστηκαν από τις υψηλότερες τιμές που προέκυψαν μετά την ταυτόχρονη αποσφράγιση των πρώτων προσφορών και των ανεξάρτητων αποτιμήσεων για κάθε ακίνητο.