​Μείωση έως και πέντε χρόνια κατά μέσο όρο στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μπορούν να πετύχουν άνδρες και γυναίκες, αναγνωρίζοντας τους κατάλληλους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, ώστε να συμπληρώσουν τις ευνοϊκές προϋποθέσεις εξόδου για σύνταξη πριν από τα 67 ή πριν από τα 62 χρόνια.

Οι αναγνωρίσεις γίνονται κατά κύριο λόγο είτε κατά την αίτηση συνταξιοδότησης, ώστε να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είτε και νωρίτερα, ώστε οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με χαμηλό όριο ηλικίας.

Πλασματικούς χρόνους μπορούν να αξιοποιήσουν τόσο οι εργαζόμενοι που είχαν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε ταμείο μέχρι το 1992, όσο και οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993, πλην των ασφαλισμένων του ΟΓΑ και του ΝΑΤ.

Πόσα πλασματικά έτη αναγνωρίζονται;

1. Για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ως το 2010, αναγνωρίζονται μόνο 200 ημέρες από ανεργία, 200 από ασθένεια και από στρατιωτική θητεία.
2. Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης ως το 2011, αναγνωρίζονται μέχρι τέσσερα πλασματικά έτη, από σπουδές, παιδιά, γονική άδεια, στρατιωτική θητεία, κενό ασφάλισης. Από ανεργία και ασθένεια, χρησιμοποιούνται 300+300 μέρες.
3. Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης για σύνταξη με τα όρια ηλικίας του 2012 αναγνωρίζονται μέχρι πέντε πλασματικά έτη.
4. Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης για σύνταξη με τα όρια ηλικίας του 2013 αναγνωρίζονται μέχρι έξι πλασματικά έτη.
5. Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης για σύνταξη με τα όρια ηλικίας του 2014, αναγνωρίζονται μέχρι επτά πλασματικά έτη.

Πώς μειώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με πλασματικά έτη;

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι τώρα, από τα 50 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ μέχρι το 1992 και από τα 58 οι άνδρες εφόσον με πλασματικούς χρόνους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης ως τις 31/12/2010.

1. Σύνταξη από τα 55 και μειωμένη στα 50 για μητέρες, εφόσον είχαν ανήλικο παιδί όταν συμπλήρωσαν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης.
• Πλασματικά αναγνωρίζονται σπουδές, ανεργία, γονική άδεια, κενό ασφάλισης το 2011 και το 2012. Δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ως πλασματικό το χρόνο λόγω τέκνων. Για το 2010 αναγνωρίζεται μόνο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας. Επίσης όσες είχαν παιδί που έγινε 18 ετών χωρίς να έχουν 5.500 ημέρες το 2010 μπορούν να ανατρέξουν μια 10ετία πριν από την ενηλικίωση και να προσθέσουν χρόνο ανεργίας, ή και ασθένειας ώστε να συμπληρώνονται οι 5.500 μέρες ενόσω το παιδί τους ήταν ακόμα ανήλικο.

2. Έξοδος στα 55 με 3.600 στα βαρέα για γυναίκες. Οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 με βαρέα και ανθυγιεινά κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας που ισχύει όταν συμπληρώνουν τα 4.500 ημέρες εκ των οποίων οι 3.600 ημέρες στα βαρέα επαγγέλματα και από αυτά οι 1.000 μέρες μέσα στα τελευταία 13 χρόνια. Ασφαλισμένη που έχει 4.500 ένσημα ως το 2010 εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα κατοχυρώνει σύνταξη στα 55 ακόμη κι αν υποβάλει αίτηση μετά το 2013. Με 4.500 μέρες το 2012 εκ ων οποίων οι 3.600 στα βαρέα παίρνει σύνταξη όποτε γίνει 57 ετών.
Πλασματικό μπόνους παιδιών: Από το 2011 και μετά αναγνωρίζεται κατ’ εξαίρεση χρόνος παιδιών για να συμπληρωθούν οι 4.500 ημέρες ασφάλισης, εφόσον υπάρχουν οι 3.600 στα βαρέα. Η αναγνώριση δηλαδή αφορά τις 900 μέρες ασφάλισης που απαιτούνται από τις 3.600 μέχρι τις 4.500. Κι εδώ οι χρόνοι ανεργίας και ασθένειας είναι συντάξιμοι.

3. Γυναίκες με 10.000 μέρες ασφάλισης από το ΙΚΑ ασφαλισμένες μέχρι το 1992 μπορούν να κατοχυρώνουν την έξοδο στα 55 με 10.000 μέρες ασφάλισης ως το 2010 ή στο 56ο έτος και 56 ½ έτος, εφόσον συμπληρώσουν 10.000 μέρες ασφάλισης το 2011 και το 2012. Προσοχή όμως γιατί κατά τη συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχουν 400 και 800 επιπλέον ημέρες ασφάλισης.
Πλασματικά: Συμφέρουν οι αναγνωρίσεις των πλασματικών ετών που ισχύουν από το 2011, ώστε να συμπληρωθούν και οι 10.000 μέρες ασφάλισης, αλλά και ο επιπλέον χρόνος (400 – 800 μέρες) για τη συνταξιοδότηση. Το 2011 αναγνωρίζονται μέχρι 1.200 μέρες και το 2012 μέχρι 1.500 μέρες.